ติดต่อเรา

กลุ่มงานให้บริการ
- กลุ่มข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -
นางสาววรรณพร บุณยรัตพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-430-6800 ต่อ 680806
นายบวร รอดรวย
เบอร์โทรศัพท์ 02-430-6800 ต่อ 680807
กลุ่มงานให้บริการ
- กลุ่มดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ -
นางสาวพวงพิศ วิเศษสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 024306800 ต่อ 680810
นายสารสิน แก้วสุขโข
เบอร์โทรศัพท์ 024306800 ต่อ 680813
© 2016 - 2023 © ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม• สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์