การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น แต่พลาดเป้าคาดการณ์